Neurologi > Basala gangliesjukdomar

Dystoni

Definitioner

Spasmodisk torticollis

Blefarospasm

  • Debuterar ofta med frivilliga blinkningar som kommer vid yttre stimuli som starkt ljus eller retning av hornhinnan eller ögonlocken pga. ex. vind, smärta eller stress
  • Blinkningsfrekvensen ökar successivt och efter ett tag kan även ögonlocksknipningar förekomma
  • Kan bli spasmer i ögonlocken så man inte kan öppna ögonen under några sekunder
  • Meiges syndrom (orofacial dyskinesi)
    • Dystoni och ryckningar i muskulatur kring ffa mun och ögon
    • Debuterar ofta i medelåldern och drabbar framförallt kvinnor

Behandling

  • Botox kan lindra symptomen
  • Dopaminblockad (t.ex haloperidol) kan också lindra symptomen

Skrivkramp

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Neurologi/Neurologi/Basala_gangliesjukdomar/Dystoni Filename: Blefarospasm.html ChapterId: 1667 SectionId: ChapterGroupId: 266