Infektionsmedicin
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Infektionsmedicin innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Infektionsmedicin

32 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Grundläggande immunologi
20 min
18 frågor
Lokalt och systemiskt immunsvar
14 min
5 frågor
Bakteriologi
15 min
11 frågor
Kroppens normalflora och bakteriell patogenes
9 min
4 frågor
Virologi
15 min
9 frågor
Antibiotika
18 min
8 frågor
Chock & sepsis
15 min
19 frågor
Immunsupprimerade patienter och neutropen feber
7 min
8 frågor
Lumbalpunktion
8 min
4 frågor
UVI
8 min
12 frågor
Herpesinfektioner
9 min
14 frågor
Venerologi 1
10 min
13 frågor
Venerologi 2: HIV
12 min
11 frågor
Venerologi 3: Syfilis och ulcus molle
4 min
6 frågor
Bakteriell candidos & candida vaginit
2 min
6 frågor
Hepatit
10 min
15 frågor
Pneumoni
13 min
19 frågor
TBC & aspergillus
10 min
9 frågor
Meningit och encefalit
7 min
10 frågor
Endokardit
4 min
6 frågor
Myokardit och perikardit
5 min
6 frågor
ÖLI och tonsillit
18 min
19 frågor
Infektiös gastroenterit
20 min
21 frågor
Infektiösa barnsjukdomar
10 min
8 frågor
Mjukdelsinfektioner
7 min
9 frågor
Ben- & ledinfektioner
7 min
6 frågor
Borrelia
5 min
11 frågor
Tropiska och ovanliga infektioner
7 min
8 frågor
Norrländska infektionssjukdomar
4 min
5 frågor
Utländska myggburna sjukdomar
10 min
11 frågor
Epidemiologi och vaccinologi
8 min
11 frågor
Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta
5 min
3 frågor