Utvecklat i Samarbete med:

Läs på

Material anpassat för läkarlinjen, lätt att ta till sig då det är indelat i lagom stora delar. Hypocampus fungerar på alla dina enheter. Du behöver inte installera någon app.

Testa din kunskap

Du testar din kunskapsnivå på ämnet du just läst med hjälp av en mängd frågor som är direkt kopplade till texten. Materialet följer studieplanen för svenska läkarprogrammet.

Se din progress

Dina testresultat sparas och du kan enkelt följa din utveckling. Med hjälp av markering av resultat i texterna kan du fokusera ditt lärande på de områden du kan mindre bra.

Universitet & Högskola

Internmedicin
Internmedicin

113
Kapitel

1148
Frågor

1934
Poäng

Lär dig
Gynekologi & Obstetrik
Gynekologi & Obstetrik

28
Kapitel

181
Frågor

299
Poäng

Lär dig
ÖNH
ÖNH

22
Kapitel

170
Frågor

313
Poäng

Lär dig
Infektionsmedicin
Infektionsmedicin

32
Kapitel

325
Frågor

519
Poäng

Lär dig
Oftalmologi
Oftalmologi

23
Kapitel

116
Frågor

226
Poäng

Lär dig
Kirurgi
Kirurgi

67
Kapitel

635
Frågor

1269
Poäng

Lär dig
Dermatologi
Dermatologi

30
Kemi

235
Frågor

415
Poäng

Lär dig
Psykiatri
Psykiatri

18
Kapitel

139
Frågor

477
Poäng

Lär dig
Neurologi
Neurologi

26
Kemi

267
Frågor

447
Poäng

Lär dig
Pediatrik
Pediatrik

65
Kapitel

260
Frågor

466
Poäng

Lär dig

Gymnasieskola & Komvux

Samhällskunskap
Samhällskunskap

34
Kapitel

231
Frågor

382
Poäng

Lär dig
Svenska
Svenska

26
Kapitel

176
Frågor

230
Poäng

Lär dig
Matematik
Matematik

28
Kapitel

352
Frågor

516
Poäng

Lär dig
Historia
Historia

31
Kapitel

307
Frågor

331
Poäng

Lär dig
Fysik
Fysik

27
Kapitel

372
Frågor

484
Poäng

Lär dig
Biologi
Biologi

35
Kapitel

346
Frågor

538
Poäng

Lär dig
Kemi
Kemi

22
Kemi

299
Frågor

416
Poäng

Lär dig
Engelska
Engelska

23
Kapitel

325
Frågor

365
Poäng

Lär dig
Filosofi
Filosofi

33
Kapitel

267
Frågor

321
Poäng

Lär dig
Franska
Franska

29
Kapitel

245
Frågor

324
Poäng

Lär dig
Pedagogik

Hypocampus pedagogik

Hypocampus pedagogik
Kvantitativa pedagogigiska studier & Test Enhanced Learning

Hypocampus funktionalitet utgår från kvantitativa pedagogiska studier. Vi är övertygade om att det går att effektivisera inlärandet. Vårt mål är att maximera inlärandet per investerad tidsenhet för så många studenter som möjligt.
Test Enhanced Learning (även känt som "testing effects", "retrieval practice effects", "retrieval enhanced learning" mm.) går ut på att om man efter att ha lärt sig något nytt, genom att läsa en bok, se en film, lyssna på en föreläsning, förhör sig på det nya kunskapsområdet ökar det minnets långtidsinlagring av de nya kunskaperna. De positiva effekterna av Test Enhanced Learning är några av de mest bekräftade principerna inom kognitiv psykologi. Hundratals studier har gjorts på området och visat att Test Enhanced Learning är effektivt för en rad olika kunskapsområden och fungerar för ett stort ålderspann, allt från barn till äldre åldersgrupper.

Big data och adaptivt lärande

Efter att ha samlat in stora mängder data kan man dra slutsatser om populationen som gett upphov till datan. Genom att sätta upp formler som kan förhålla sig till tidigare insamlad data samt värdera och sortera nya datapunkter utifran denna "äldre" data (något förenklat) kan en mjukvara dra slutsatser om en användare utifrån hens beteende. Formlerna kan dessutom bli mer och mer exakta när även den nya datan används för att göra referensbiblioteket ännu större. Detta kallas Machine Learning.
Målet för Hypocampus är att använda insamlad data för att maximera lärandet per investerad tidsenhet för varje enskild användare. Beroende på användarens specifika egenskaper vad gäller läshastighet och minnesförmåga skall presentationen av material anpassas. Detta är det som kallas adaptivt lärande.

Spaced repetition
Spaced repetition

Genom att dela upp repetitionstillfällena så att du repeterar kunskapen precis när du håller på att glömma den skapar du ett mer tidseffektivt lärande. För varje gång du repeterat en viss fakta kommer tidpunkten då du utan repetition skulle ha glömt bort den skjutas längre fram i tiden. Intervallen mellan repetitionstillfällena kommer därför öka successivt. Detta kallas Spaced Repetition.
Så hur effektiv är metoden? Det har konstaterats i tusentals studier att spaced repetition är mer effektivt än andra typer av repetitionsmetoder. Dock varierar resultaten vad gäller hur effektivt det faktiskt är. I en metastudie kom man fram till att studenter som använder spaced repetition presterar bättre än 67% av studenter som använder lika mycket tid för repetition med andra repetitionsmetoder.

Skapa Konto