Nu med AT-prov!
Nu 1000 sökbara termer och 1000 frågor

Läser du till läkare och vill studera mer effektivt?

- få koll på dina kunskaper och vad du behöver lära dig bättre

Vad är Hypocampus ?

Läs på

Material anpassat för läkarlinjen, lätt att ta till sig då det är indelat i lagom stora delar. Hypocampus fungerar på alla dina enheter. Du behöver inte installera någon app.

Testa din kunskap

Du testar din kunskapsnivå på ämnet du just läst med hjälp av en mängd frågor som är direkt kopplade till texten. Materialet följer studieplanen för svenska läkarprogrammet.

Se din progress

Dina testresultat sparas och du kan enkelt följa din utveckling. Med hjälp av markering av resultat i texterna kan du fokusera ditt lärande på de områden du kan mindre bra.

Tentor / AT-prov

Du kan även förbereda dig inför tenta eller AT-prov genom att gå igenom gamla tentor eller AT-prov och se din kunskapsnivå kopplat till ämne.

Så fungerar det !

Stort bibliotek som täcker alla specialiteter

- Sökbart och överskådligt

Alla specialiteter indelade i tydliga kapitel

- Med statistik som visar din kunskap, progress och vad du läst

Tydliga och lagom långa kapitel

- Länkat material, filmer och bilder

Frågesessioner med specifikt urval av ämnesområde

- Välj att göra alla, ogjorda, felsvarade eller rätt besvarade frågor

Frågor med svar länkat till specifika kapitel

- Du kan senare se dina svar markerat i de kapitel du gjort frågor på

Fördelar

 • Lärandeprocess baserat på forskning
 • Stort sammanfattat material för läkarlinjen
 • Frågor baserade på tidigare tentor
 • Få statistik på vad du kan och inte kan
 • Djupare inlärning baserat på tidigare resultat
 • Se svar och dina senaste resultat på kapitelnivå
 • Se din kunskapsutveckling
 • Tillgänglig på alla dina enheter
 • Hitta fördjupning genom ankarlänkat material
 • Sökfunktion som täcker allt material
 • Video på viktiga områden
 • Viktning baserat på antal poäng kopplat till ämne

Baserad på pedagogisk forskning

Test Enhanced Learning

Hypocampus tar fasta på den senaste forskningen inom pedagogik för att förbättra lärandet och på så sätt göra läkarutbildningen bättre. Detta genom att förstärka inlärningens första steg: att inhämta information, men även genom att göra materialet interaktivt med text, bilder och filmer.

Läs mer om Test Enhanced Learning

Om oss

Idén om Hypocampus föddes under egna studier vid läkarprogrammet i Göteborg. Tanken var att skapa en plattform som kan ge studenter med sammanfattad medicinsk information, instuderingsfrågor i form av gamla tentamensfrågor samt statistik över varje användares studieprogress. Hypocampus utgår från pedagogiska publikationer och minnesfysiologi där stöd ges för att läsa en text, göra frågor på kunskapsinnehållet för att sedan få markerat i samma text vilka områden man behöver läsa på igen.

Vi är fem personer som just nu lägger ner all vår tid på att göra Hypocampus så bra det bara går. För att det skall vara möjligt att fortsätta utvecklas framöver är planen att ta en månadsavgift av våra användare där ni som är med och bidrar till att göra plattformen bättre kan få möjlighet till gratis konto. Vi hoppas att du får användning av Hypocampus och om du har några synpunkter är vi jätteglada att ta del av dem!

Med vänlig hälsning, vi på Hypocampus.

Per Ola Andersson

Utvecklare

Elias Berge

Materialansvarig

Hampus Ivert

Materialansvarig

Thomas Pringle

Utvecklare