Neurologi
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Neurologi innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Neurologi

26 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Neuroanatomi och topisk diagnostik
19 min
5 frågor
Neurologisk anamnes och status
10 min
7 frågor
Neurologisk diagnostik
4 min
10 frågor
Lumbalpunktion och neuroradiologi
13 min
4 frågor
Yrselutredning
10 min
10 frågor
Yrselsjukdomar
12 min
15 frågor
Synkope och akut medvetslöshet
16 min
14 frågor
Subdural-, epidural- samt subaraknoidalblödning
9 min
24 frågor
Facialispares
3 min
7 frågor
CNS-tumörer
8 min
9 frågor
Myastenia gravis
3 min
5 frågor
Narkolepsi
4 min
6 frågor
Cerebrovaskulär sjukdom
19 min
29 frågor
Allvarliga CNS-infektioner
7 min
10 frågor
Epilepsi
23 min
16 frågor
Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens
17 min
8 frågor
Basala gangliesjukdomar
8 min
6 frågor
Hydrocefalus
3 min
7 frågor
Ögonpareser
4 min
7 frågor
Huvudvärk
15 min
16 frågor
Polyneuropatier
8 min
13 frågor
Inflammatoriska sjukdomar i CNS
12 min
12 frågor
ALS och SMA
7 min
10 frågor
Trinukleotidrepeats och neurologisk sjukdom
7 min
6 frågor
Ryggmärgsskador
11 min
4 frågor
Diskbråck och rizopati
4 min
8 frågor