ÖNH
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
ÖNH innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
ÖNH

22 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Öra - anatomi och undersökningar
7 min
7 frågor
Näsa - Anatomi och undersökningar
3 min
2 frågor
Mun-svalg-hals undersökningar
2 min
0 frågor
Yrselutredning
10 min
10 frågor
Yrselsjukdomar
12 min
15 frågor
Facialispares
3 min
7 frågor
Obstruktiv sömnapné (OSA)
4 min
8 frågor
Sialoadenit och Xerostomi
3 min
6 frågor
Främmande kropp
4 min
4 frågor
Heshet och åkommor på stämbanden
5 min
12 frågor
Ansiktstrauma
15 min
13 frågor
Epistaxis
3 min
5 frågor
Nästäppa
12 min
10 frågor
Esofagussjukdomar
11 min
12 frågor
Infektion i öra I
6 min
8 frågor
Infektion i öra II
4 min
4 frågor
Infektion i öra III
7 min
6 frågor
Hörselnedsättningar
8 min
11 frågor
Sjukdomar i mun och svalg
9 min
13 frågor
Sjukdomar i mun och svalg II
7 min
4 frågor
Huvud-halscancer
6 min
6 frågor
Dysfagi och Esofaguscancer
6 min
7 frågor