Pediatrik
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Periatrik innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Pediatrik

Pediatrisk internmedicin

24 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Pediatrisk dermatologi
4 min
6 frågor
Födoämnesöverkänslighet & anafylaxi
9 min
7 frågor
Astma & atopiskt eksem
9 min
11 frågor
Allergisk rinit och konjunktivit
5 min
5 frågor
Cystisk fibros
2 min
0 frågor
Dehydrering hos barn
3 min
0 frågor
Bett, stick och intoxikationer
9 min
3 frågor
Tremånaderskolik
1 min
0 frågor
Celiaki, laktosintolerans och mjölkproteinallergi
8 min
9 frågor
Juvenil idiopatisk artrit (JIA)
1 min
0 frågor
Kardiomyopatier
4 min
16 frågor
Myokardit och perikardit
5 min
6 frågor
Medfödda hjärtmissbildningar
8 min
24 frågor
Henoch-Schönleins purpura och Kawasakis sjukdom
6 min
0 frågor
Anemi hos barn
6 min
0 frågor
Hemoglobinopatier
4 min
15 frågor
Primär immunologisk trombocytopeni & neutropen feber
4 min
9 frågor
Leukemi & tumörlyssyndrom
3 min
4 frågor
Lymfom hos barn
4 min
12 frågor
Pediatriska tumörer
4 min
3 frågor
Kongenital och förvärvad hypotyreos
5 min
11 frågor
Kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
1 min
0 frågor
Diabetes & ketoacidos
12 min
16 frågor
Avvikande pubertetsutveckling & barnfetma
11 min
0 frågor

Pediatriska Infektionssjukdomar

12 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Halsont
7 min
10 frågor
Ont i örat
9 min
11 frågor
Gastroenterit
3 min
0 frågor
Morbilli, Parotit & Rubella
5 min
5 frågor
Exanthemsjukdomar
4 min
6 frågor
Impetigo & SSSS
1 min
1 frågor
Förkylning, influensa och psuedokrupp
7 min
5 frågor
Obstruktiv bronkit & pneumoni
6 min
0 frågor
Sepsis
4 min
0 frågor
CNS-infektioner hos barn
2 min
0 frågor
Skelett- & ledinfektioner
5 min
5 frågor
Malaria & Borrelia
7 min
16 frågor

Pediatriska Neurologiska & genetiska syndrom

7 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Downs syndrom
3 min
0 frågor
Könskromosomstörningar
5 min
0 frågor
Diverse genetiska syndrom
4 min
0 frågor
Duschennes muskeldystrofi, dystrofia myotonika och Krabbes sjukdom
6 min
3 frågor
Cerebral pares och ryggmärgsbråck
8 min
7 frågor
Wests syndrom och feberkramper
5 min
0 frågor
Epilepsi hos barn
21 min
13 frågor

Pediatrisk kirurgi

9 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Kirurgiska missbildningar
5 min
0 frågor
Akut buk hos barn
4 min
0 frågor
Obstipation och ileus hos barn
5 min
0 frågor
Appendicit och körtelbuk
6 min
1 frågor
Pylorusstenos, invagination samt Meckels divertikel
5 min
0 frågor
Pediatriska genitala- & bråcksjukdomar
12 min
12 frågor
Skalltrauma och commotio hos barn
3 min
0 frågor
Hydronefros, uretravalvel samt vesikouretral reflux
3 min
0 frågor
Urinvägsinfektion hos barn
3 min
0 frågor

Pediatrisk ortopedi

5 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till barnortopedi
4 min
0 frågor
Akuta barnortopediska tillstånd
9 min
5 frågor
Diverse barnortopediska tillstånd
13 min
0 frågor
Frakturer hos barn
8 min
0 frågor
Pediatriska höftledssjukdomar
15 min
0 frågor