Dermatologi > Akne, Rosacea och Perioral dermatit

Rosacea

Översikt

Rosacea är ett vanligt tillstånd med till stora delar okänd etiologi som orsakar recidiverande eller persisterade ödem samt symmetrisk rodnad över näsa, kinder och glabella (mellan ögonbrynen). Försämrande faktorer kan vara värme, kyla, stark mat och/eller alkohol. Tillståndet kan behandlas lite olika beroende på rosaceatyp viktigt är dock att komma ihåg att patienterna inte ska ha kortisonkräm då kortison kan både ge och försämra rosacea.

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Akne__Rosacea_och_Perioral_dermatit/Rosacea Filename: Oversikt.html ChapterId: 670 SectionId: ChapterGroupId: 11