Dermatologi > Andra hudsjukdomar

Hereditärt angioödem

Översikt

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • CI-INH koncentrat, injektion Berinert i.v akut/profylaktiskt inför ingrepp
  • Icatibant (Inj. firazyr s.c)
Adrenalin, glukokortikoider & antihistaminer fungerar dåligt eller inte alls.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Andra_hudsjukdomar/Hereditart_angioodem Filename: Behandling.html ChapterId: 7263 SectionId: ChapterGroupId: 54