Dermatologi > Andra hudsjukdomar

Hereditärt angioödem

Översikt

Epidemiologi

Patofysiologi

C1-INH är ett regulatoriskt protein i komplementsystemet. Vid HAE har man en mutation i genen som kodar för detta protein. Mutationen leder till en minskning eller sämre funktion av C1-INH som i perioder inte förmår att bromsa olika mediatorer, t.ex bradykinin. Bradykinet och andra vasoaktiva mediatorer ökar permeabiliteten hos endotelceller och det sker ett vätskeutträde ur kapillärerna med angiödem i subkutis och submukosa som följd.

Utlösande faktorer

  • Fysiskt trauma
  • Kirurgi (huvud, hals, svalg, buk)
  • Tandextraktioner
  • Endotrakeal intubation/endoskopi
  • Hormonella faktorer (p-piller, graviditet)
  • Psyskisk stress

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Andra_hudsjukdomar/Hereditart_angioodem Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 7263 SectionId: ChapterGroupId: 54