Dermatologi > Andra hudsjukdomar

Hereditärt angioödem

Översikt

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Relativt långsamt insättande besvär som sedan kvarstår i 2-5 dygn
  • Magsmärtor utan klassiska tecken vid akut buk- dvs normala prover och normal UL/DT-buk.

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Andra_hudsjukdomar/Hereditart_angioodem Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 7263 SectionId: ChapterGroupId: 54