Dermatologi > Behandlingar på dermatologen

Ljusbehandling

PUVA

UVB

BUCKY

PDT (PhotoDynamic Therapy)

Utförande

  1. Curettage utförs vid behov på aktuella lesioner.
  2. En kräm Metylaminolevulinsyra (MAL) smörjs på huden
  3. Tre timmars väntan – Krämen omvandlas till protoporfyrin som ackumuleras i tumörceller
  4. Området belyses under några minuter med starkt rött ljus (ca 635 nm)

Ljuset gör så det bildas reaktiva cytotoxiska syreradikaler från protoporfyrinet vilket selektivt destruerar tumörcellerna

Det sista steget själva ljusbehandlingen kan vara mycket smärtsam och denna görs i lokalanestesi eller efter att lämpliga nervblockader lagts.

Indikationer

Komplikationer

  • Kan vara mycket smärtsamt, ”som att ha ett strykjärn mot huden
  • Tjocka lesioner är mer svårbehandlade och behöver curetteras noggrant före PDT.
  • Dyrt och personalkrävande.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Behandlingar_pa_dermatologen/Ljusbehandling Filename: PDT__PhotoDynamic_Therapy_.html ChapterId: 721 SectionId: ChapterGroupId: 27