Dermatologi > Behandlingar på dermatologen

Ljusbehandling

PUVA

Definition

  • PUVA - Psoralen (ämne som blir reaktivt när det aktiveras av UVA) och långvågigt ultraviolett ljus (UVA)

Utförande

  1. Psoralen tillförs som tablett (tablett-PUVA) eller blandas i badvatten (Bad-PUVA)
  2. 1-2 timmar efter psoralenbehandling tillförs UVA-ljus vilket aktiverar psoralen i huden
  3. Behandlingen utförs 2-3 gånger i veckan

Indikationer

Kontraindikationer

  • Barn < 15 år
  • Gravididitet
  • Anamnes på tidigare hudcancer

Komplikationer

  • Ljuskänslighet - Patienten får inte vistas i solen det närmsta dygnet efter behandling
  • Illamående
  • Ökad risk för hudcancer

UVB

BUCKY

PDT (PhotoDynamic Therapy)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 721 SectionId: 2680 ChapterGroupId: 27