Dermatologi > Behandlingar på dermatologen

Ljusbehandling

PUVA

Definition

 • PUVA - Psoralen (ämne som blir reaktivt när det aktiveras av UVA) och långvågigt ultraviolett ljus (UVA).
 • Används numera förhållandevis sällan, men var en viktigare behandling förr, före effektiv systembehandling.

Utförande

 1. Psoralen tillförs som tablett (tablett-PUVA) eller blandas i badvatten (Bad-PUVA)
 2. 1-2 timmar efter psoralenbehandling tillförs UVA-ljus vilket aktiverar psoralen i huden
 3. Behandlingen utförs 2-3 gånger i veckan

Indikationer

Kontraindikationer

 • Barn < 15 år
 • Gravididitet
 • Anamnes på tidigare hudcancer

Komplikationer

 • Ljuskänslighet - Patienten får inte vistas i solen det närmsta dygnet efter behandling
 • Illamående
 • Ökad risk för hudcancer
 • Finns en koppling till frekventa PUVA-behandlingar och malignt melanom.

UVB

BUCKY

PDT (PhotoDynamic Therapy)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Behandlingar_pa_dermatologen/Ljusbehandling Filename: PUVA.html ChapterId: 721 SectionId: ChapterGroupId: 27