Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Banala nevi

 • Ingen behandlling]

[Atypisk melanocytär lesion

 • Om en melanocytär lesion uppvisar atypiska drag bör man alltid överväga excision för att utesluta melanom. Undantag kan vara om den melanocytära lesionen funnits lång tid utan att ha förändrats, det bör då finnas tidigare foto med dermatoskopibilder på lesionen för att säkerställa att den varit oförändrad över lång tid.]

Kongenitala nevi

 • Handläggning är beroende av storleken
  • Små < 1,5 cm - Liten malignifieringsrisk. Dessa bedöms efter förändring och utseende.
  • Mellan 1,5-20 cm - Egenkontroll, patienten får söka vid misstänkta förändringar
  • Stora > 20 cm - Opereras bort då risken att de utvecklas till MM är stor. Remitteras till hudspecialist.
 • Huruvida det växer hår i dem eller inte har ingen betydelse.
 • Det är ofta av värde att fotografera kongenitala melanocytära nevi makroskopiskt och dermoskopiskt så att man har "ett utgångsläge" om eventuell malignifiering skulle inträffa.

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 690 SectionId: 2468 ChapterGroupId: 283