Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Banala nevi

 • Ingen behandlling]

[Atypisk melanocytär lesion

 • Om en melanocytär lesion uppvisar atypiska drag bör man alltid överväga excision för att utesluta melanom. Undantag kan vara om den melanocytära lesionen funnits lång tid utan att ha förändrats, det bör då finnas tidigare foto med dermatoskopibilder på lesionen för att säkerställa att den varit oförändrad över lång tid.]

Kongenitala melanocytära nevi (KMN)[1]

 • Initial handläggning oavsett storlek
  • Anamnes och lokalstatus med inspektion, palpation och mätning
   • Huruvida det växer hår i dem eller inte har ingen betydelse.
  • Klassificera enligt nedan (baserat på storlek)
  • Foto - Det är ofta av värde att fotografera kongenitala melanocytära nevi makroskopiskt och dermoskopiskt så att man har "ett utgångsläge" om eventuell malignifiering skulle inträffa.
  • Informera om självkontroll - Patenten bör se över förändringen varje månad och observera oväntade förändringar i form, storlek, färg och ytstruktur (papler, noduli, sår, klåda).
  • Ge råd om solskydd
 • Fortsatt handläggning utifrån klassifikation (storlek)
  • Små (< 1,5 cm) - Liten malignifieringsrisk. Dessa bedöms efter förändring och utseende.
  • Medelstora (1,5-10 cm) till stora (> 11-20 cm) - Egenkontroll, patienten får söka vid misstänkta förändringar. Risk för malignifiering anses uppstå först vid puberteten, ställningstagande för eventuell excision bör tas av dermatolog innan dess.
  • Giant (jättestora) (> 20 cm) - Dermatolog + kontakt med plastikkirurg för lämplig åtgärd. Dessa har stor risk att malignifieras (malignt melanom) och ska kontrolleras av dermatolog var 3:e-4:e månad till dess att förändringen är åtgärdad. Kontakt med barnneurolog vid medellinjelokalisation över skalle/rygg.

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Benigna_hudtumorer/Pigmentnevi Filename: Behandling.html ChapterId: 690 SectionId: ChapterGroupId: 283