Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

 • Nevus (plural nevi) eller pigmentnevus är lesioner som innehåller en ansamling av melanocyter (melanocytär). Observera att en lesion som är pigmenterad nödvändigtvis inte behöver vara melanocytär.

Olika typer av pigmentnevus

 • Banalt pigmentnevus = födelsemärke = leverfläck
 • Dysplastiska nevi - Dessa nevi har INTE högre malignifieringsrisk än banala pigmentnevi men avviker histolopatologiskt från banala nevi.
  • Observera att begreppet dysplastikt nevus endast bör användas av patologer då det är en patohistologisk och inte en klinisk diagnos. Begreppet bör alltså undvikas i den kliniska vardagen så länge man inte talar om den histologiskt verifierade diagnosen.
  • Om man upplever att ett nevus avviker bör man kliniskt istället använda begreppet atypisk melanocytär lesion.
  • Om man ej kliniskt kan utesluta att en melanocytär lesion är ett melanom bör excision utföras med lämplig marginal.
 • Watchful waiting - Om den atypiska melanocytära lesionen ej är upphöjd eller inte innehåller blå komponenter samt att den primära misstanken om melanom är låg, kan man alternativt ta ett kliniskt och dermatoskopiskt foto och planera in uppföljande foto om 3-4 månader. Vid minsta förändring dermatoskopiskt ska aktuell lesion tas bort under misstanke om melanom. Om förändringen är oförändrad kan man betrakta aktuell lesion som ett atypiskt nevus.
  • Klinisk atypisk melanocytär lesion
   • Lägre klinisk misstanke om melanom
   • Blåa strukturer saknas
   • Ej upphöjd
   • Ta foto och planera uppföljande återbesök med nytt foto efter 3-4 månader (Watchful waiting)
 • Patohistologiskt höggradiga dysplastiska nevi bör alltid excideras radikalt då det patohistologiskt kan vara svårt att skilja dem från in situ melanom, men även här råder ingen koncensus (december 2016).
 • Kongenitala nevi (kongenitala melanocytära nevi, KMN) - Det finns en risk att malignt melanom utvecklas inom ett KMN och denna risk korrelerar med storleken. Risken är minimal vid små KMN och profylaktisk excision utförs som regel ej. Se även behandling nedan.

Banalt pigmentnevusBanalt pigmannevus3Dysplatiskt nevus2

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Benigna_hudtumorer/Pigmentnevi Filename: Definitioner.html ChapterId: 690 SectionId: ChapterGroupId: 283