Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Melanocytär utveckling av banala pigmentnevus

  1. Lentigo simplex - Liten, ljusbrun svåravgränsad fläck och utgör det första steget i en melanocytär förändring. Ej palpabel ansamling av melanocyter ovanför basalmembranet.
  2. Junctionnevus - Ej palpabel benign fläck som utgörs av melanocytära nästen ovanför basalmembranet. Melanocyterna har i det här stadiet tappat sina dendriter vilket är anledningen till att de ansamlas i nästen. Central hyperpigmentering vanligt.
  3. Sammansatt melanocytärt nevus - Melanocyter både över och under basalmembranet (intradermalt). Palpabel.
  4. Dermalt pigmentnevus - Äldre nevus som bleknat eller helt tappat sin pigmentering, består av stora nästen av melanocyter lokaliserade till dermis. Palpabel. Kallas även ibland intradermalt melanocytärt nevus.

Melanocytär utvecklingMelonytär uveckling

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Benigna_hudtumorer/Pigmentnevi Filename: Klassifikation.html ChapterId: 690 SectionId: ChapterGroupId: 283