Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

Dysplastisk nevussyndrom (DNS) Liksom den kliniska användning av begreppet dysplastiskt nevus är även DNS ett utdaterat och föråldrat begrepp och har nu övergivits helt för att istället ersättas av vårdprogrammet för familjära melanom senast uppdaterat 2015 (bilaga 6 till det nationella vårdprogrammet för malignt melanom).

Uppdaterad definition av familjärt melanom:

1. Familj med melanom (invasiva eller in situ) hos minst två sinsemellan förstagradssläktingar* där minst en diagnostiserats före 55 års ålder

2. Familj eller individ med tre eller fler melanom (invasiva eller in situ) i samma släktgren. Fallen ska sinsemellan vara första-*, andra- ** eller tredjegradssläktingar***.

3. Familj eller individ med melanom (invasiva eller in situ) i kombination med bukspottskörtelcancer (adenocarcinom) (tre eller fler diagnoser krävs) i samma släktgren. Fallen ska sinsemellan vara första-*, andra-** eller tredjegradssläktingar**.

*Förstagradssläktingar: Biologiska föräldrar, syskon eller barn till indexpersonen

**Andragradssläktingar: Biologiska mor/farföräldrar, föräldrars syskon, syskonbarn och barnbarn till indexpersonen. ***Tredjegradssläktingar: Biologiska kusiner, mor/farföräldrars föräldrar, moroch farföräldrars syskon samt barnbarns barn

Patienter/familjer som stämmer överens på den uppdaterade dedinitionen av familjära melanom bör erbjudas möjlighet till genetisk utredning av CDKN2A-genen och sedermera genetisk vägledning.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 690 SectionId: 2470 ChapterGroupId: 283