Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pigmentnevi

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Särskilda patientgrupper

  • Dysplastisk nevussyndrom (DNS) - Liksom den kliniska användning av begreppet dysplastiskt nevus är även DNS ett utdaterat och föråldrat begrepp och har nu övergivits helt för att istället ersättas av vårdprogrammet för familjära melanom.[1].

Familjärt melanom (definition)[1]

  1. Familj med melanom (invasiva eller in situ) hos minst två sinsemellan förstagradssläktingar* där minst en diagnostiserats före 55 års ålder
  2. Familj eller individ med tre eller fler melanom (invasiva eller in situ) i samma släktgren. Fallen ska sinsemellan vara första-, andra- eller tredjegradssläktingar.
  3. Familj eller individ med melanom (invasiva eller in situ) i kombination med bukspottskörtelcancer (adenocarcinom) (tre eller fler diagnoser krävs) i samma släktgren. Fallen ska sinsemellan vara första-, andra-eller tredjegradssläktingar.
Patienter/familjer som stämmer överens på den uppdaterade dedinitionen av familjära melanom bör erbjudas möjlighet till genetisk utredning av CDKN2A-genen och sedermera genetisk vägledning.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 690 SectionId: 2470 ChapterGroupId: 283