Dermatologi > Benigna hudtumörer

Seborroisk keratos (verruca seborroica)

Översikt

En seborroisk keratos (åldersvårta) är en väldigt vanlig benign hudtumör bestående av ansamlade omogna keratinocyter. Tillståndet är framförallt vanligt bland den äldre delen av befolkningen och kallas ibland för åldersvårta. Seborroiska keratoser tas normalt ej bort inom offentligt finansierad sjukvård.

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Benigna_hudtumorer/Seborroisk_keratos__verruca_seborroica_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 689 SectionId: ChapterGroupId: 283