Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Såromläggning - Torr nekros ska hållas torr
  • Rökstopp
  • Medicinsk behandling - Blodtryckssänkande, smärtlindrande
  • Kärlkirurgi
    • Arteriell rekonstruktion - Konventionell eller minimalinvasiv med exempelvis perkutan transluminell angioplastik (TPA)
  • Amputation

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Arteriella_bensar Filename: Behandling.html ChapterId: 853 SectionId: ChapterGroupId: 29