Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Nattlig smärta
 • Riskfaktorer
 • Andra sjukdomar

Status

 • Inspektion
 • Pulspalpation
 • ABI

ABI (Ankel-Brachial-Index)

 • < 0,8 → Cirkulationsnedsättning → remiss för tåtrycksmätning
 • Kritisk ischemi vid symptom och
  • ABI < 0,3 eller
  • Ankeltryck < 50 mm Hg eller
  • Tåtryck < 30 mm Hg
 • Kritisk ischemi ska alltid remitteras till kärlkirurg

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Arteriella_bensar Filename: Diagnostik.html ChapterId: 853 SectionId: ChapterGroupId: 29