Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Dålig cirkulation → minskad syretillförsel → ömtålig hud och sämre läkning → Vävnadsdöd

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 853 SectionId: 3512 ChapterGroupId: 29