Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Sekundär infektion med gangränutveckling
  • Sepsis
  • Amputation - Snarare naturlig progress än komplikation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 853 SectionId: 3518 ChapterGroupId: 29