Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Sekundär infektion med gangränutveckling
  • Sepsis
  • Amputation - Snarare naturlig progress än komplikation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Arteriella_bensar Filename: Komplikationer.html ChapterId: 853 SectionId: ChapterGroupId: 29