Dermatologi > Bensår

Arteriella bensår

Översikt

Arteriella bensår beror på arteriell insufficiens. Arteriell insufficiens beror i sin tur ofta på stenoser (det är oftast atherosklerotiska förändringar som orsakar arteriella stenoser) som begränsar blodflödet vilket gör att musklernas metabola behov inte kan tillfredställas under ansträngning. Det leder i sin tur till lokal ischemi och smärta, försämrar möjlighet till sårläkning och riskerar ge upphov till gangrän.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Arteriella_bensar Filename: Oversikt.html ChapterId: 853 SectionId: ChapterGroupId: 29