Dermatologi > Bensår

Bensår, översikt

Definitioner

Epidemiologi

Behandling

Sårbehandling

 • Eftersträva torr hud och fuktigt sår
 • Skydda sårets kanter med zinksalva eller Cavilon (silikonfilm, dyrare men mer lättanvänd än zinksalva)
 • Debridera och håll rent
 • Lägg inte om för ofta (smärtsamt och jobbigt för patienten) 2-3 gånger i veckan är ofta lämpligt.
 • Vid behov behandla eventuell infektion

Ödem

Det är viktigt att minska ev. ödem, fr.a. vid bensår:

 • Kompressionsstrumpor, finns i olika storlekar och tryck. Används inte vid samtidigt sår utan som profylax
 • Lågelastisk binda, kan man ha dygnet runt
 • Högelastisk binda, endast dagtid och om ankeltryck > 80 mm Hg. Patienten måste kunna linda om den själv
 • Pumpstövel är mycket effektivt

Förband

 • Vid ödem kan såret vätska extremt mycket och behöver då torkas upp:
  • Aquacel® (innerst) + Curea® (ytterst)
 • Vid alltför torrt sår:
  • Hydrogel, ex Suprasorb® (gel i spruta, innerst, är även smärtstillande) + Duoderm®
 • Rena sår:
  • Jelonet® salvkompress
 • Infekterade sår:
  • Ättiksyreomslag eller Sorbact®

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Bensar__oversikt Filename: Behandling.html ChapterId: 854 SectionId: ChapterGroupId: 29