Dermatologi > Bensår

Bensår, översikt

Definitioner

  • Kroniskt bensår är ett sår nedom knäet som ej läkt på 6v
  • Ett bensår har alltid en genes, att hitta orsaken är nyckeln till korrekt behandling.
  • Fotodokumentation av sår är av stort värde vid den kliniska uppföljningen.

Olika typer av bensår

Epidemiologi

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Bensar__oversikt Filename: Definitioner.html ChapterId: 854 SectionId: ChapterGroupId: 29