Dermatologi > Bensår

Bensår, översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: ca 300/100 000

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Bensar__oversikt Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 854 SectionId: ChapterGroupId: 29