Dermatologi > Bensår

Bensår, översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: ca 300/100 000

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 854 SectionId: 3520 ChapterGroupId: 29