Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[Alla sår hos diabetespatienter med angio- och neuropatier ska tas på största allvar och samarbete med fotteam förbättrar prognos.

  • Förbättra metabol kontroll.
  • Minska ödem.
  • Smärtlindring.
  • Såromvårdnad.
  • Vid infektionstecken – antibiotika riktad mot grampositiva bakterier, ex. klindamycin. Vid djupare infektion krävs kirurgisk intervention.
  • Arteriell revaskulering vid tecken på försämrad läkningsprocess.
  • Amputation.]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Diabetesfoten Filename: Behandling.html ChapterId: 855 SectionId: ChapterGroupId: 29