Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

[Hud och felställningar

  • Temperatur
  • Ödem
  • Sår
  • Rörlighet
  • Fot- och leddeformiteter.

Neuropati

  • Undersök känsel med monofilament och stämgaffel
  • Reflexer
  • Bedöm muskelatrofier.

Angiopati och cirkulation

Klinisk kemi

  • Infektionsparametrar.
  • Odling – utförs vid klinisk misstanke på infektion. Viktigt med ordentlig rengöring och provtagning från den djupaste delen av såret. Proverna är svårbedömda p.g.a. att såren ofta är polymikrobiella, det viktigaste är att bedöma förekomst av resistenta bakterier.]

Film som visar hur man undersöker en diabetesfot (OSCE, 5:31 min)

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Diabetesfoten Filename: Diagnostik.html ChapterId: 855 SectionId: ChapterGroupId: 29