Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Epidemiologi

  • Prevalens: ca 10 % hos äldre diabetespatienter.

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Diabetesfoten Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 855 SectionId: ChapterGroupId: 29