Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Vanliga bakterier vid infektion

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 855 SectionId: 3523 ChapterGroupId: 29