Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Den försämrade mikrocirkulationen vid diabetes ger försämrad blodtillförsel till perifera nerver vilket ger nervskador på både sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemet. Detta leder bl.a. till att diabetespatienterna får sämre känsel vilket ökar risken för sår. Diabetespatienter följs av denna anledning med upprepade kontroller av fotstatus. Det är viktigt att alla sår hos diabetespatienter med angio- och neuropatier ska tas på största allvar och samarbete med fotteam förbättrar prognos.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Diabetesfoten Filename: Oversikt.html ChapterId: 855 SectionId: ChapterGroupId: 29