Dermatologi > Bensår

Diabetesfoten

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Försämrad mikrocirkulation ger försämrad blodtillförsel till perifera nerver (dysfunktionell vasa nervorum) vilket ger nervskador på både sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemet.

[Angiopati]

  • Diabetes ger kärlskador på både stora och små kärl.
  • Försämrar möjlighet till sårläkning.

[Neuropati]

  • Sensorisk neuropati – vid i stort sett alla diabetesfotsår föreligger en nedsatt hudsensibilitet vilket ökar risken för sår eftersom patienterna inte känner ex. en sten i skon och skav.
  • Motorisk neuropati – Försvagad fotmuskulatur leder till deformiteter och felställningar vilket ökar risken för sår på grund av felbelastningar och uppkomst av underliggande blödningar.
  • Autonom neuropati – leder till försämrad genomblödning, skelettförändringar och nedsatt svettutsöndring med torr hud där det lätt bildas sprickor.
  • Neuropati – nervskador på både sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemet.

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 855 SectionId: 3524 ChapterGroupId: 29