Dermatologi > Bensår

Nekrobiosis lipoidica

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[Egenbehandling - Rökstopp, stödstrumpor

  • Intralesionell kortison
  • Tacrolimus
  • Kirurgi samt laserbehandling testas i vissa fall]
Svårbehandlat tillstånd som i vissa fall kan gå i spontan regress

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 728 SectionId: 2739 ChapterGroupId: 29