Dermatologi > Bensår

Nekrobiosis lipoidica

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Diagnosen är oftast klinisk
  • Vid osäkerhet tas lesionell biopsi]

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 728 SectionId: 2738 ChapterGroupId: 29