Dermatologi > Bensår

Nekrobiosis lipoidica

Översikt

Nekrobiosis lipoidica är en typ av hudinflammation som oftast drabbar diabetiker. Hudinflammationen är lokaliserad till underbenens framsidor. Patienten får röd-gulbruna välavgränsade fläckar och kan även få svårläkta sår. Tillståndet är svårbehandlat men kan gå i spontan regress.

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Nekrobiosis_lipoidica Filename: Oversikt.html ChapterId: 728 SectionId: ChapterGroupId: 29