Dermatologi > Bensår

Nekrobiosis lipoidica

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Röd-gulbruna välavgränsade fläckar
  • Telangiektasier
  • Ibland ulceration
  • Ofta på underbenens framsida

Nekrobiosis lipoica

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 728 SectionId: 2737 ChapterGroupId: 29