Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Systemisk behandling med steroider eller Ciklosporin (Cyklosporin A)
  • Behandling av bakomliggande sjukdom
  • Vid små sår kan behandling med intralesionell eller lokal steroid prövas]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 727 SectionId: 2733 ChapterGroupId: 29