Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Anamnes: Inflammatorisk tarmsjukdom? Reumatisk sjukdom? Annan systemisk sjuktom?
  • Status:
  • I första hand en klinisk diagnos. Viktigt att utesluta andra orsaker till ulcererande sår]
Viktigt med tidig upptäckt och behandling

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-07-19 02:36:58 ChapterId: 727 SectionId: 2732 ChapterGroupId: 29