Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: ca 1/100 000/år
    • Något vanligare hos kvinnor
    • Drabbar 2% av alla IBD patienter
Oftare hos patienter med annan underliggande sjukdom så som IBD eller RA

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Pyoderma_gangrenosum Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 727 SectionId: ChapterGroupId: 29