Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Okänd, troligen immunologisk orsak. 50% av patienterna har annan systemisk sjukdom.
  • Icke-infektiös neutrofil hudsjukdom

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Pyoderma_gangrenosum Filename: Etiologi.html ChapterId: 727 SectionId: ChapterGroupId: 29