Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Utbredd ärrbildning
  • Kronisk smärta
  • Död - Ovanligt
Vid tidig upptäckt och behandling är prognosen generellt sett god

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Pyoderma_gangrenosum Filename: Komplikationer.html ChapterId: 727 SectionId: ChapterGroupId: 29