Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Pyoderma gangrenosum orsakas av en okänd, troligen immunologisk orsak och ses oftare hos patienter med annan underliggande sjukdom så som IBD eller RA. Patienten får ofta symptom i form av en papel eller blåsa som sedan snabbt progredierar till ett smärtsamt nekrotiserande sår. Det är viktigt med tidig upptäckt och behandling (systemisk behandling med steroider eller ciklosporin)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Pyoderma_gangrenosum Filename: Oversikt.html ChapterId: 727 SectionId: ChapterGroupId: 29