Dermatologi > Bensår

Pyoderma gangrenosum

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Oftast på underben
  • Patergi - Hudtrauma ger småsår
  • Börjar ofta som en papel eller blåsa
  • Snabbt progredierande till ett smärtsamt nekrotiserande sår med:
    • Blåröd omgivning
    • Underminerade kanter
    • Bikakeliknande utseende

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 727 SectionId: 2731 ChapterGroupId: 29