Dermatologi > Bensår

Venösa bensår

Översikt

Definitioner

  • Sår lokaliserade nedom knäleden som inte läker inom sex veckor och som bedöms orsakas av venös dysfunktion

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Venosa_bensar Filename: Definitioner.html ChapterId: 852 SectionId: ChapterGroupId: 29