Dermatologi > Bensår

Venösa bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Drabbar ca 1% av befolkningen
  • Prevalensen stiger med ökande ålder
  • Utgör ca 50-60 % av alla bensår

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Bensar/Venosa_bensar Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 852 SectionId: ChapterGroupId: 29