Dermatologi > Bensår

Venösa bensår

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Venös dysfunktion → stas → ödem → dålig O2 och nutritionstillförsel → eksem → sår

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 852 SectionId: 3505 ChapterGroupId: 29