Dermatologi > Blåsdermatoser

Bullös pemfigoid

Översikt

Bullös pemfigoid är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av subepidermal blåsbildning. Tillståndet är något vanligare än pemfigus och drabbar framförallt lite äldre individer. Sjukdomen startar ofta med svår klåda, erytem och eksemliknande plaque för att efter några veckor övergå i spända blåsor på underben, extremiteter och bål med rodnad hud kring blåsorna. Tillståndet behandlas med kortison samt vid behov imurel eller metotrexat.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Bullos_pemfigoid Filename: Oversikt.html ChapterId: 672 SectionId: ChapterGroupId: 32