Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Hanteras av hudspecialist
  • [Remittera till dietist för diskussion kring glutenfri diet
    • Glutenfri diet leder till att IgA-depositionerna försvinner. Det kan dock ta relativt lång tid innan den glutenfria dietens påverkan på utslagen märks]
  • Dapson® (sulfon) 100-200 mg/dag (licenspreparat) - Snabb effekt]

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Behandling.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32