Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

  • Dermatitis herpetiformis - Kronisk autoimmun (IgA-medierad) blåsdermatos. Sjukdomen är associerad till celiaki.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 674 SectionId: 2318 ChapterGroupId: 32