Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

  • Dermatitis herpetiformis - Kronisk autoimmun (IgA-medierad) blåsdermatos. Sjukdomen är associerad till celiaki.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Definitioner.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32