Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Klinisk bild
  • Hudbiopsi
    • Biopsi visar mikroabcesser bestående av neutrofiler och eosinofiler i dermala papiller som ger upphov till subepidermala blåsor
  • Direkt immunfluorescens
    • Visar IgA-deposition i huden vilket bekräftar diagnosen
  • [Vid behov utred celiaki och dess komplikationer (t.ex. malnutrition) → Remiss till gastroenterolog för gastroskopi]]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Diagnostik.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32