Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: Ovanlig, ca 30-75/100 000 i norra Europa
    • Incidenstopp: 15-40 år (varierar kraftigt)
    • Vanligare bland män än kvinnor

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32